top of page

บริษัทดีเคเค

ประวัติ

บริษัทดีเคเคก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2545 โดยคุณอดุลย์ ไชยพุฒ งานหลักของดีเคเคคือการให้บริการขายตู้ทดสอบอุณหภูมิ และตู้ทดสอบสภาพแวดล้อมและจำลองสภาพความดันอากาศ ความชื้น ความร้อนความเย็น และตู้อบชิ้นงาน มากกว่านั้น ดีเคเคยังมีบริการหลังการขาย ทั้งการซ่อมแซมเครื่องทดสอบ ดัดแปลง ทำความสะอาด ติดตั้งเครื่อง ย้ายเครื่อง และยืดเวลาการชำรุดหรือเสียหาย นอกจากนี้ดีเคเคยังรับซื้อเครื่องทดสอบอุณหภูมิและตู้อบอุณหภูมิมือสอง และบริการขายเครื่องมือสองคุณภาพดี รับประกันโดยดีเคเค และเรายังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ ตู้ทดสอบอุณหภูมิ และตู้ทดสอบสภาพแวดล้อมและจำลอง เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงาน ของลูกค้านั้นๆ

ประธานบริษัท

คุณอดุลย์ ไชยพุฒ มีประสบการณ์ในวงการอุสหกรรมไทยมากกว่า 20 ปี ขายตู้ทดสอบสภาพแวดล้อมและจำลองสภาพความดันอากาศ มามากกว่า 800 เครื่อง บวกกับ งานบริการหลังการขายอีกมากกว่า 50,000 งานบริการ เป็นเครื่องยืนยันได้ถึง คุณภาพ และ ความสามารถของ ดีเคเค

คติองค์กร

"ธรรมคู่ธุรกิจ"

"เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนช่วยในการ ส่งเสริม พลักดัน พัฒนา และเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ด้วยบริการที่รวดเร็ว และเครื่องมือที่ทันสมัย บวกกับความเชี่ยวชาญของเรา"  

bottom of page